Письмовий переклад

Ми перекладаємо:

 • технічну документацію (інструкції, посібники, стандарти, сертифікати якості, технічні паспорти, каталоги виробів та ін.)
 • проектну документацію (креслення, пояснювальні записки)
 • юридичну та ділову документацію (договори,закони та підзаконні нормативно‐правові акти, процесуальні та управлінські документи, довідки, фінансові звіти, звіти за результатами інспектувань, протоколи, пакети документів для реєстрації виробів медичного призначення, ділові листи тощо)
 • економічні та маркетингові тексти (маркетингова аналітика, фінансова звітність, рекламні тексти тощо)
 • особисті документи та кореспонденцію (паспорти, свідоцтва, сертифікати, дипломи, атестати, особиста переписка тощо )

Шановні клієнти!

У своїй практиці ми керуємось принципом конфіденційності та нерозголошення будь‐якої інформації про клієнта чи його діяльність , що стала нам відомою в процесі нашої роботи. Це означає, що поширення інформації обумовлюється виключно технологічним процесом і обмежується колом людей, безпосередньо залучених до опрацювання Вашого замовлення. Такий підхід ми застосовуємо за замовченням, вважаючи його одним з ключових принципів професійної етики перекладача. Однак, якщо опрацювання Вашого замовлення передбачає надання інформації, що становить комерційну таємницю чи є конфіденційною з інших міркувань, ми пропонуємо підписати відповідний договір, форму якого Ви можете отримати за відповідним запитом.

Нижче подаємо структурований виклад змісту нашого найціннішого (іноді унікального) досвіду

Переклад інструкцій з експлуатації
Переклад проектної документації
Переклад юридичної та ділової документації
Переклад економічних та маркетингових текстів
Переклад особистих документів та кореспонденції

Переклад інструкцій з експлуатації

Завдяки стрімкому технологічному прогресу, технічна документація стала визначальним фактором розвитку світового ринку перекладів. Відповідно, значну частку від загального обсягу наданих нами послуг становить переклад інструкцій з експлуатації та інших експлуатаційних документів, які є поширеним видом технічної документації.

Найчастіше ми перекладаємо інструкції з експлуатації для:

 

 • виробів медичного призначення;
 • автомобілів;
 • військової техніки;
 • побутової та офісної техніки;
 • іншої спеціалізованої техніки.

Переважну більшість замовлень на переклад інструкцій ми отримуємо від виробників, офіційних представництв компаній-виробників, а також компаній-дистриб'юторів відповідної продукції.

Як правило, такий замовник зацікавлений в отриманні готового продукту, що є результатом роботи перекладачів, редакторів, коректорів, верстальників і, звісно, менеджерів, які ефективно управляють процесом, контролюючи повний цикл в контексті відведеного на нього часу.

За актом здачі-приймання виконаних робіт ми здаємо належним чином перекладену та підготовлену до подальшого тиражування інструкцію.

 

Переклад проектної документації

Ми здобули цінний досвід в реалізації проектів з перекладу проектної документації. Реалізація таких проектів включає переклад креслень у форматі *.DWG і *.DXF, переклад пояснювальних записок до креслень, а також іншої супровідної документації. Переклад креслень, створених за допомогою програми Autocad, здійснюється, як безпосередньо в інтерфейсі програми, так і з використанням професійних перекладацьких програм типу Translation Memory (не плутати з системами машинного перекладу). Використання таких програм дає 3 основні переваги:

 

 1. программа дозволяє досягти повної термінологічної уніфікованості;
 2. переклад креслень потребує менше часу;
 3. вартість перекладу креслень пропорційно відображає повторюваність певних сегментів тексту.

Наведена вище низка переваг забезпечується завдяки реалізації головної функції будь-якої програми типу Translation Memory – накопичувати у своії пам'яті переклад для подальшого використання повторюваних сегментів тексту. Якщо в тексті повторно зустрічається перекладене раніше слово, то програма запропонує перекладачу вжитий раніше варіант перекладу. Конкретний приклад: значення англійського слова «building» може бути передане українськими словами «споруда», «будівля», «приміщення» тощо. У такому випадку програма забезпечує уніфікованість термінології, "нагадуючи" перекладачу, який саме відповідник був ужитий раніше, як в межах одного креслення, так і в межах всього проекту. Окрім того, програма дозволяє створювати словники (термінологічні бази) для конкретних перекладацьких проектів.

Переклад юридичної та ділової документації

У своїй практиці ми керуємось принципом конфіденційності та нерозголошення будь‐якої інформації про клієнта чи його діяльність , що стала нам відомою в процесі нашої роботи. Це означає, що поширення інформації обумовлюється виключно технологічним процесом і обмежується колом людей, безпосередньо залучених до опрацювання Вашого замовлення. Такий підхід ми застосовуємо за замовченням, вважаючи його одним з ключових принципів професійної етики перекладача. Однак, якщо опрацювання Вашого замовлення передбачає надання інформації, що становить комерційну таємницю чи є конфіденційною з інших міркувань,ми пропонуємо підписати відповідний договір, форму якого Ви можете отримати за відповідним запитом.

Переклад економічних та маркетингових текстів

У своїй практиці ми керуємось принципом конфіденційності та нерозголошення будь‐якої інформації про клієнта чи його діяльність , що стала нам відомою в процесі нашої роботи. Це означає, що поширення інформації обумовлюється виключно технологічним процесом і обмежується колом людей, безпосередньо залучених до опрацювання Вашого замовлення. Такий підхід ми застосовуємо за замовченням, вважаючи його одним з ключових принципів професійної етики перекладача. Однак, якщо опрацювання Вашого замовлення передбачає надання інформації, що становить комерційну таємницю чи є конфіденційною з інших міркувань,ми пропонуємо підписати відповідний договір, форму якого Ви можете отримати за відповідним запитом.

Переклад особистих документів та кореспонденції

У своїй практиці ми керуємось принципом конфіденційності та нерозголошення будь‐якої інформації про клієнта чи його діяльність , що стала нам відомою в процесі нашої роботи. Це означає, що поширення інформації обумовлюється виключно технологічним процесом і обмежується колом людей, безпосередньо залучених до опрацювання Вашого замовлення. Такий підхід ми застосовуємо за замовченням, вважаючи його одним з ключових принципів професійної етики перекладача. Однак, якщо опрацювання Вашого замовлення передбачає надання інформації, що становить комерційну таємницю чи є конфіденційною з інших міркувань,ми пропонуємо підписати відповідний договір, форму якого Ви можете отримати за відповідним запитом.