Übersetzung

Ми перекладаємо:

  • технічну документацію (інструкції, посібники, стандарти, сертифікати якості, технічні паспорти, каталоги виробів та ін.)
  • проектну документацію (креслення, пояснювальні записки)
  • юридичну та ділову документацію (договори,закони та підзаконні нормативно‐правові акти, процесуальні та управлінські документи, довідки, фінансові звіти, звіти за результатами інспектувань, протоколи, пакети документів для реєстрації виробів медичного призначення, ділові листи тощо)
  • економічні та маркетингові тексти (маркетингова аналітика, фінансова звітність, рекламні тексти тощо)
  • особисті документи та кореспонденцію (паспорти, свідоцтва, сертифікати, дипломи, атестати, особиста переписка тощо )

Шановні клієнти!

У своїй практиці ми керуємось принципом конфіденційності та нерозголошення будь‐якої інформації про
клієнта чи його діяльність , що стала нам відомою в процесі нашої роботи. Це означає, що поширення
інформації обумовлюється виключно технологічним процесом і обмежується колом людей, безпосередньо
залучених до опрацювання Вашого замовлення. Такий підхід ми застосовуємо за замовченням, вважаючи його одним з ключових принципів професійної етики перекладача. Однак, якщо опрацювання Вашого замовлення передбачає надання інформації, що становить комерційну таємницю чи є конфіденційною з інших міркувань,ми пропонуємо підписати відповідний договір, форму якого Ви можете отримати за відповідним запитом.

Im Folgenden ist eine Zusammenfassung der strukturierte Inhalte unserer wertvollsten (manchmal einzigartig) Erfahrung

Переклад інструкцій з експлуатації
Переклад проектної документації
Переклад юридичної та ділової документації
Переклад економічних та маркетингових текстів
Переклад особистих документів та кореспонденції

Переклад інструкцій з експлуатації

У своїй практиці ми керуємось принципом конфіденційності та нерозголошення будь‐якої інформації про клієнта чи його діяльність , що стала нам відомою в процесі нашої роботи. Це означає, що поширення інформації обумовлюється виключно технологічним процесом і обмежується колом людей, безпосередньо залучених до опрацювання Вашого замовлення. Такий підхід ми застосовуємо за замовченням, вважаючи його одним з ключових принципів професійної етики перекладача. Однак, якщо опрацювання Вашого замовлення передбачає надання інформації, що становить комерційну таємницю чи є конфіденційною з інших міркувань,ми пропонуємо підписати відповідний договір, форму якого Ви можете отримати за відповідним запитом.

Переклад проектної документації

У своїй практиці ми керуємось принципом конфіденційності та нерозголошення будь‐якої інформації про клієнта чи його діяльність , що стала нам відомою в процесі нашої роботи. Це означає, що поширення інформації обумовлюється виключно технологічним процесом і обмежується колом людей, безпосередньо залучених до опрацювання Вашого замовлення. Такий підхід ми застосовуємо за замовченням, вважаючи його одним з ключових принципів професійної етики перекладача. Однак, якщо опрацювання Вашого замовлення передбачає надання інформації, що становить комерційну таємницю чи є конфіденційною з інших міркувань,ми пропонуємо підписати відповідний договір, форму якого Ви можете отримати за відповідним запитом.

Переклад юридичної та ділової документації

У своїй практиці ми керуємось принципом конфіденційності та нерозголошення будь‐якої інформації про клієнта чи його діяльність , що стала нам відомою в процесі нашої роботи. Це означає, що поширення інформації обумовлюється виключно технологічним процесом і обмежується колом людей, безпосередньо залучених до опрацювання Вашого замовлення. Такий підхід ми застосовуємо за замовченням, вважаючи його одним з ключових принципів професійної етики перекладача. Однак, якщо опрацювання Вашого замовлення передбачає надання інформації, що становить комерційну таємницю чи є конфіденційною з інших міркувань,ми пропонуємо підписати відповідний договір, форму якого Ви можете отримати за відповідним запитом.

Переклад економічних та маркетингових текстів

У своїй практиці ми керуємось принципом конфіденційності та нерозголошення будь‐якої інформації про клієнта чи його діяльність , що стала нам відомою в процесі нашої роботи. Це означає, що поширення інформації обумовлюється виключно технологічним процесом і обмежується колом людей, безпосередньо залучених до опрацювання Вашого замовлення. Такий підхід ми застосовуємо за замовченням, вважаючи його одним з ключових принципів професійної етики перекладача. Однак, якщо опрацювання Вашого замовлення передбачає надання інформації, що становить комерційну таємницю чи є конфіденційною з інших міркувань,ми пропонуємо підписати відповідний договір, форму якого Ви можете отримати за відповідним запитом.

Переклад особистих документів та кореспонденції

У своїй практиці ми керуємось принципом конфіденційності та нерозголошення будь‐якої інформації про клієнта чи його діяльність , що стала нам відомою в процесі нашої роботи. Це означає, що поширення інформації обумовлюється виключно технологічним процесом і обмежується колом людей, безпосередньо залучених до опрацювання Вашого замовлення. Такий підхід ми застосовуємо за замовченням, вважаючи його одним з ключових принципів професійної етики перекладача. Однак, якщо опрацювання Вашого замовлення передбачає надання інформації, що становить комерційну таємницю чи є конфіденційною з інших міркувань,ми пропонуємо підписати відповідний договір, форму якого Ви можете отримати за відповідним запитом.