Нотаріальне засвідчення

Для подачі документів до деяких державних і недержавних установ вам може знадобитись переклад цих документів з нотаріально засвідченим підписом перекладача. Така послуга є супутньою і надається виключно для документів, перекладених нашим бюро перекладів.

Суть послуги

Переклад, розміщений на окремому від оригіналу чи копії* аркуші, прикріплюється до нього, прошнуровується і скріплюється підписом нотаріуса та його печаткою. Перекладач ставить свій підпис під перекладом в присутності нотаріуса, який попередньо перевірив особу, дієздатність та документально підтверджену кваліфікацію перекладача. Таким чином, перекладач бере на себе відповідальність за вірність перекладу.**
Нотаріальна ж дія полягає в засвідченні справжності підпису перекладача, про що на останній сторінці перекладу додається відповідний посвідчувальний напис. До реєстру для реєстрації нотаріальних дій вноситься запис про вчинення такої нотаріальної дії у встановленому чинним законодавством порядку. Запис у реєстрі також передбачає вказання особистих даних перекладача та його підпис.

 

* Якщо переклад підшивається до копії, виписки, копії з копії або фотокопії документа, з якого цей переклад зроблено, нотаріальна дія, разом із засвідченням справжності підпису перекладача, включає засвідчення вірності копії, виписки, копії з копії або фотокопії документа, відповідно. Оригінал документа або його легалізована копія надаються нотаріусу для зняття безпосередньо ним чи його помічником копії, до якої буде прикріплений переклад.

 

** Перекладач відповідає лише за вірність перекладу, так само, як нотаріус — лише за справжність підпису перекладача та вірність копії, у разі її засвідчення. За зміст документа відповідає орган, що його видав.

Замовляючи послугу

Замовляючи переклад особистого чи іншого офіційного документа з подальшим нотаріальним засвідченням, візьміть до уваги сформульовані нижче зауваження і рекомендації, які випливають з практики та аналізу нашого власного досвіду взаємодії з клієнтом.

 

 •  Ви повинні знати, що ми не використовуємо систем машинного перекладу, які дозволяють миттєво отримувати дешевий «переклад» відповідної якості. З кожним вашим замовленням працюють професійні перекладачі, редактори та верстальники, тому для перекладу та підготовки документа до нотаріального засвідчення потрібен певний час, відповідно до природніх людських можливостей. Просимо з розумінням постивитись до цієї обставини, і не розраховувати на виконання перекладу миттєво та за вашої присутності, навіть «за будь-які гроші». Скоротити об’єктивно необхідний для роботи час, не втративши у якості перекладу, — вкрай важко. Відтак, доплата за терміновість означає націнку за зниження якості, що є нелогічним.
 • Переклад з нотаріальним засвідченням пов’язаний з вчиненням певних дій з документами на паперовому носії, а отже з необхідністю передати/отримати документи фізично. Як правило, отримання послуги передбачає два візити до нашого офісу:
  – для передачі оригіналу документа, що підлягає нотаріальному засвідченню;
  – для отримання готового перекладу з нотаріальним засвідченням.
 • Якщо вам потрібно прискорити виконання вашого замовлення, доречною може стати певна оптимізація нашої з вами взаємодії, що не вплине на вартість послуг. Передавши нам електронною поштою скан-копію чи фотографію документа, ви надасте нам можливість негайно розпочати опрацювання вашого замовлення, не втрачаючи часу, необхідного для фізичної доставки до нашого офісу оригіналу документа, який потрібен лише на момент нотаріальної дії з ним. Оригінал ви можете передати нам в офіс у зручний для вас спосіб та час, упродовж виконання перекладу, або надати його (оригінал документа), коли переклад буде готовий, безпосередньо в приміщенні нотаріуса, за попереднім узгодженням в часі вашого візиту з моментом нотаріального засвідчення.
  Процедура нотаріального засвідчення, залежно від кількості документів, займе до 30 хв. Зачекавши у нотаріуса, ви зможете одразу забрати готовий переклад з нотаріальним засвідченням, вирішивши, таким чином, своє питання за один візит до нотаріуса. Візит до нашого офісу, в такому разі, не є необхідним.
 • Перекладу підлягає весь текст, розміщений на документі або виписці з нього, включно з печатками, штампами, позначками.
  З огляду на це, надані для перекладу фотокопії, а також відскановані копії та фотографії документів, які ви надсилаєте в електронному вигляді, повинні бути достатньо високої якості, аби увесь текст можна було прочитати.
 • У більшості випадків, переклад особистих чи інших офіційних документів передбачає транслітерацію імен, прізвищ та інших власних назв. Транслітерація — це спосіб написання власних назв засобами мови перекладу, що затверджується постановами та іншими законодавчими актами компетентних органів державної влади, у вигляді офіційної таблиці транслітерації, яка з плином часу зазнає певних змін. Таким чином, можуть відрізнятись способи транслітерації назв у виданих в різний час документах, що належать одній особі. Наприклад, у виданому раніше закордонному паспорті, ім’я та прізвище його власника транслітеровані за таблицею, яка не є чинною на момент перекладу довідки про несудимість, а чинна таблиця передбачає такий спосіб транслітерації латиницею, відповідно до якого вказане у перекладі довідки прізвище формально не відповідатиме прізвищу, вказаному в паспорті.
  Саме тому, з метою узгодженого написання власних назв у документах, які ви подаватимете одним пакетом, ми радимо застосовувати такий самий спосіб транслітерації, як у виданих раніше документах, незалежно від чинних правил.
  За відсутності вказівок замовника щодо застосованого раніше способу транслітерації, переклад виконується згідно з чинною таблицею транслітерації.
 • Вартість послуг, оголошена вам під час прийому замовлення, є повною, і включає вартість нотаріальних послуг, незалежно від місця отримання перекладу. Замовлення приймається до опрацювання лише після повної оплати вартості послуг. Це правило є універсальним, і поширюється також на замовлення, що передбачають отримання перекладу у нотаріуса.

Застереження!

Правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України, Закон України “Про нотаріат” та інші законодавчі акти України, відповідно до яких нотаріус не приймає для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян. Принагідно слід зазначити, що при вчиненні конкретних нотаріальних дій, нотаріус самостійно має перевіряти, чи відповідають вимогам закону надані для вчинення нотаріальної дії документи і, у разі невідповідності їх вимогам закону, відмовляє у її вчиненні. З огляду на це, приймаючи для перекладу з нотаріальним засвідченням документ, який викликає сумніви щодо його відповідності зазначеним вище вимогам, ми надаємо такий документ (або його кіпію) нотаріусу для попереднього погодження. Після того, як нотаріус ознайомився з документом і погодив можливість нотаріальної дії з ним, ми приймаємо ваше замовлення в роботу. У разі невідповідності документа зазначеним вимогам, ми пропонуємо засвідчення вірності перекладу печаткою нашого бюро перекладів за встановленою формою. Таке засвідчення вірності перекладу є безкоштовним, тобто оплачується лише вартість перекладу за стандартними тарифами.