Письмовий переклад

Стрімкий розвиток інформаційних технологій став визначальним фактором міжнародної комунікації. Швидкість обміну інформацією та кількість комунікативних контактів постійно зростають, можливостей для міжнародного спілкування стає дедалі більше, а міжкультурні кордони поступово стираються. По-різному можна ставитись до сучасних глобалізаційних процесів, однак потрібно визнати: глобалізація світової економіки відкриває для бізнесу колосальні можливості, які можна і треба використовувати.

Для міжнародної співпраці вам потрібен якісний письмовий переклад. Доступних сьогодні систем машинного перекладу може бути цілком достатньо, якщо вам потрібно перекласти матеріал для внутрішньокорпоративного користування. Заощадження на послугах професійного перекладу може бути цілком раціональним рішенням, коли вам достатньо загального розуміння змісту певного тексту, а оптимізація витрат є актуальним питанням. Однак, якісний і точний технічний переклад, переклад юридичної чи проектної документації, як і переклад вашого веб-сайту чи маркетингових матеріалів тощо, системи на зразок «Google Translate» не здатні забезпечити в принципі. В такому випадку, заощадження на професійному перекладі навряд чи буде доречним. Успішний вихід на міжнародний ринок, як і успішна присутність на внутрішньому ринку з товарами чи послугами, які ви імпортуєте, потребують правильно вибудуваної комунікації, тому доцільніше буде довіритись професіоналам, скориставшись послугами бюро перекладів.

Ми перекладаємо:

 • технічну документацію (інструкції, посібники, стандарти, сертифікати якості, технічні паспорти, каталоги виробів і т. ін.);
 • проектну документацію (креслення, пояснювальні записки);
 • юридичну та ділову документацію (договори, закони та підзаконні нормативно‐правові акти, процесуальні та управлінські документи, довідки, фінансові звіти, звіти за результатами інспектувань, протоколи, пакети документів для реєстрації виробів медичного призначення, ділову кореспонденцію тощо);
 • економічні та маркетингові тексти (маркетингова аналітика, фінансова звітність, рекламні тексти і т. ін.);
 • особисті документи та кореспонденцію (паспорти, свідоцтва, сертифікати, дипломи, атестати, особиста переписка тощо).

Шановні клієнти!

У своїй практиці ми керуємось принципом конфіденційності та нерозголошення будь‐якої інформації про клієнта чи його діяльність, що стала нам відомою в процесі нашої роботи. Це означає, що поширення інформації обумовлюється виключно технологічним процесом і обмежується колом людей, безпосередньо залучених до опрацювання вашого замовлення. Такий підхід ми застосовуємо за замовченням, вважаючи його одним з ключових принципів професійної етики перекладача. Однак, якщо опрацювання вашого замовлення передбачає надання інформації, що становить комерційну таємницю чи є конфіденційною з інших міркувань, ми пропонуємо підписати відповідний договір, форму якого ви можете отримати за відповідним запитом.

Нижче подаємо структурований виклад змісту нашого найціннішого (іноді унікального) досвіду

Переклад інструкцій з експлуатації
Переклад проектної документації
Переклад юридичної та ділової документації
Переклад економічних та маркетингових текстів
Переклад особистих документів та кореспонденції

Переклад інструкцій з експлуатації

Завдяки стрімкому науково-технічному прогресу, визначальним фактором розвитку світового ринку перекладів стала технічна документація.
Відповідно, значну частку від загального обсягу наданих нами послуг становить технічний переклад.
Ми здатні забезпечити якісний переклад інструкцій з експлуатації та інших експлуатаційних документів, які є найпоширенішим видом технічної документації.

 

Найчастіше ми перекладаємо інструкції з експлуатації для:

 

 • виробів медичного призначення;
 • автомобілів;
 • військової техніки;
 • побутової та офісної техніки;
 • іншої спеціалізованої техніки.

Переважну більшість замовлень на переклад інструкцій ми отримуємо від виробників, офіційних представництв компаній-виробників, а також компаній-дистриб’юторів відповідної продукції.

Як правило, такий замовник зацікавлений в отриманні готового продукту, що є результатом роботи перекладачів, редакторів, коректорів, верстальників, а також менеджерів, які ефективно управляють процесом, контролюючи повний цикл в контексті відведеного на нього часу.

За актом здачі-приймання наданих послуг ми здаємо належним чином перекладену та підготовлену до подальшого тиражування і користування інструкцію.

 

Переклад проектної документації

За 10 років плідної роботи ми здобули цінний та унікальний досвід в перекладі проектної документації.
Реалізація таких перекладацьких проектів включає переклад креслень у форматі *.DWG і *.DXF, переклад пояснювальних записок до креслень, а також іншої супровідної документації.
Переклад креслень, створених в програмі Autocad, здійснюється, як безпосередньо в інтерфейсі програми Autocad, так і в професійних перекладацьких інтерфейсах типу Translation Memory (не плутати з системами машинного перекладу).

 

Використання таких інтерфейсів дає 3 основні переваги:

 

 • досягається повна термінологічна консистентність перекладу;
 • переклад креслень потребує менше часу;
 • вартість перекладу креслень пропорційно відображає повторюваність певних сегментів тексту.

Наведена вище низка переваг забезпечується завдяки реалізації основної функції будь-якого програмного продукту типу Translation Memory — накопичувати у своії пам’яті переклад для подальшого використання повторюваних сегментів тексту. Окрім того, в таких програмах передбачена можливість створення словників (термінологічних баз) для конкретних перекладацьких проектів, що дозволяє ефективно управляти термінологією. Якщо в тексті повторно зустрічається перекладене раніше слово, то програма запропонує перекладачеві вжитий раніше варіант перекладу. Конкретний приклад: значення англійського слова «building» може бути передане українськими словами «споруда», «будівля», «приміщення» тощо. У такому випадку програма забезпечує консистентність термінології, «нагадуючи» перекладачеві, який саме відповідник був ужитий раніше, як в межах одного креслення, так і в межах всього проекту.

Переклад юридичної та ділової документації

Попит на переклад юридичної та ділової документації є досить високим і стабільним.

 

Найчастіше ми перекладаємо:

 

 • довіреності;
 • договори;
 • висновки за результатами експертиз;
 • установчі документи;
 • свідоцтва;
 • закони, їх проекти та нормативно-правові акти.

Юридичний переклад часто розглядається як різновид технічного, оскільки він так само вимагає винятково достовірної, однозначної, чіткої та «сухої» мови, необхідної для точності передачі інформації.
Однак, з огляду на певні особливості юридичного перекладу, ми виділяємо його в окрему групу замовлень.
 
Практика свідчить, що складність перекладу юридичних документів багато в чому залежить від вихідної мови, адже офіційний текст на мові оригіналу відповідає законодавству конкретної держави, у зв’зку з чим часто містить унікальні формулювання, тоді як текст перекладу призначений для використання представниками іншої держави з власними термінами, законодавчими нормами чи навіть з іншою правовою системою.
За умови наявності у вихідному тексті специфічної юридичної лексики, що відсутня в мові перекладу, перекладач повинен вміти знаходити такі мовні формулювання, які в точності не відповідають оригіналу, але повністю і однозначно передають смисл.

Усвідомлюючи описані вище особливості, до перекладу юридичних текстів ми залучаємо відповідних фахівців, які часто спеціалізуються на перекладі лише юридичної та ділової документації.

Переклад економічних та маркетингових текстів

В сучасному світі важливість рекламно-маркетингових текстів для успішного розвитку та ведення бізнесу є безсумнівною,
адже правильно складений текст ефективно працює на створення сприятливого для компанії іміджу.

А для виходу компанії на міжнародні ринки, звичайно, виникає необхідність в перекладі таких текстів.

 

Переклад комерційних пропозицій, каталогів, брошур, пресрелізів та інших презентаційних матеріалів часто пов’язаний з подальшою маркетинговою адаптацією тексту.
Тобто перекладач повинен не лише передати основну ідею засобами мови перекладу, але й враховувати культурні та інші особливості цільової аудиторії, думати про кінцевого реципієнта більше, ніж про точність.

Переклад маркетингового тексту, виконаний за правилами технічного перекладу буде точним і «правильним», але навряд чи достатньо ефективним.

Саме тому до перекладу таких текстів ми залучаємо відповідних вузькоспеціалізованих фахівців, які по суті є перекладачами-копірайтерами.

Отже, замовивши у нас переклад ваших маркетингових матеріалів, ви можете бути впевнені, що наші спеціалісти підберуть найбільш відповідні в соціокультурній парадигмі аналоги, і ваш текст досягне бажаного сприйняття цільовою аудиторією.

Переклад особистих документів та кореспонденції

Переклад особистих документів не вимагає від перекладача якихось спеціальних знань чи додаткової освіти, як у випадку технічного чи юридичного перекладу, наприклад.
В нашій практиці такі замовлення є найбільш простими з точки зору їх виконання.

Найчастіше переклад особистих документів замовляють в бюро перекладів, орієнтованих на надання послуг населенню.
Але і ми перекладаємо особисті документи (попри нашу зорієнтованість на корпоративну співпрацю),
оскільки в наших корпоративних клієнтів, яких ми забезпечуємо перекладом технічної документаціїї,
іноді виникає необхідність в перекладі особистих документів працівників.
Така необхідність може виникнути, наприклад, у разі підготовки робочої делегації до виїзду закордон.

Слід зазначити, що переклад особистих документів найчастіше пов’язаний з необхідністю нотаріального засвідчення справжності підпису перекладача.

З докладною інформацією щодо нотаріального засвідчення ви можете ознайомитись в окремо відведеному розділі сайту http://u-s-p.com.ua/service/notarialne-zasvidchennya/

У разі потреби, ми також перекладемо вашу особисту кореспонденцію, гарантуючи при цьому повну конфіденційність, з підписанням відповідної угоди, якщо потрібно.