Переклад проектної документації

За 10 років плідної роботи ми здобули цінний та унікальний досвід в перекладі проектної документації.
Реалізація таких перекладацьких проектів включає переклад креслень у форматі *.DWG і *.DXF, переклад пояснювальних записок до креслень, а також іншої супровідної документації.
Переклад креслень, створених в програмі Autocad, здійснюється, як безпосередньо в інтерфейсі програми Autocad, так і в професійних перекладацьких інтерфейсах типу Translation Memory (не плутати з системами машинного перекладу).

 

Використання таких інтерфейсів дає 3 основні переваги:

 

  • досягається повна термінологічна консистентність перекладу;
  • переклад креслень потребує менше часу;
  • вартість перекладу креслень пропорційно відображає повторюваність певних сегментів тексту.

Наведена вище низка переваг забезпечується завдяки реалізації основної функції будь-якого програмного продукту типу Translation Memory — накопичувати у своії пам’яті переклад для подальшого використання повторюваних сегментів тексту. Окрім того, в таких програмах передбачена можливість створення словників (термінологічних баз) для конкретних перекладацьких проектів, що дозволяє ефективно управляти термінологією. Якщо в тексті повторно зустрічається перекладене раніше слово, то програма запропонує перекладачеві вжитий раніше варіант перекладу. Конкретний приклад: значення англійського слова «building» може бути передане українськими словами «споруда», «будівля», «приміщення» тощо. У такому випадку програма забезпечує консистентність термінології, «нагадуючи» перекладачеві, який саме відповідник був ужитий раніше, як в межах одного креслення, так і в межах всього проекту.